Publicerad

Gymnasiesärskolan fotar lekplatser - vill förbättra skolans utemiljö

En tjej står och tittar på fotografier på en fotoutställning.

Eleverna på gymnasiesärskolans individuella program har fotat lekplatser och skyltar för att påverka och förbättra sin vardag.

En tjej står framför en vägg med foton.

Delal Marangoz.visar bilder när hon gungar.

Med hjälp av bilderna beskriver eleverna bland annat hur de vill att utemiljön på deras skolgård ska se ut. Tidigare i veckan visade de upp bilderna på en fotoutställning.

- Jag gillar allra mest att gunga. Min favorit är gungor där jag kan ligga ner samtidigt som jag gungar, säger eleven Delal Marangoz.

Eleverna har fotat de lekredskap som de gillar mest. När de sedan räknade alla foton visade det sig att gungor var mest populära, men många gillar även rutschkanor.

- Jag åker helst rutschkana. Den är så snabb, säger eleven Matilda Lind.

Mikael Johansson gillar framförallt kompisgungan.

- Det är roligt att gunga tillsammans med andra, säger han.

En kille står framför en tavla med bilder.

Mikael Johansson gillar framförallt att gunga i kompisgungan.

Fotoutställningen är en del av projektet ”skola utanför skola” som ska öka elevernas delaktighet och möjlighet att påverka sin livssituation. Eleverna kan ha svårt att föra fram sina egna åsikter genom tal. Med hjälp av metoden photovoice använder eleverna foton för att påverka och försöka förbättra sin vardag.

- Skolans utemiljö är idag utformad för att passa elever som går på övriga program på gymnasiet. Vi och våra elever önskar att utemiljön också var anpassad utifrån våra behov. Vi märker att eleverna saknar till exempel gungor, säger Marie Norgren, lärare på gymnasiesärskolan.

Två personer framför en tavla med bilder.

Javahir Alqarra och Karam Faksueh har fotat skyltar.

Några elever har också fotat skyltar i samhället som är viktiga för just dem. De kom fram till att det är viktigt med tydliga toalettskyltar.

- Man måste veta hur man hittar till toaletten, säger eleven Javahir Alqarra.

När eleverna var ute och fotade upptäckte dem att det saknades skyltar till toaletterna på deras egen skola.

- Efter att vi uppmärksammat detta är det nu skyltar på gång till våra toaletter. Det visar att vårt arbete har gjort skillnad, säger läraren Marlene Olsson.

Flera elever framför tavlor med fotografier.

Eleverna på gymnasiesärskolans individuella program har fotat lekplatser och skyltar för att synliggöra sin vardag.