Publicerad

Nytt metodrum - här får blivande barnskötare möta förskolebarn

En vuxen och två barn klär ut sig med utklädnadskläder.

Barn- och fritidsprogrammet på Härnösandsgymnasium har byggt upp ett metodrum som påminner om en förskola och där eleverna ska kunna öva på praktiska delar i utbildningen.

Barnskötare leker med barn i förskolemiljö.

- Vi ska använda rummet för att ta emot barngrupper från förskolor men också i övrig undervisning. Det kan till exempel vara när vi pratar om hur vi gör för att hålla i en samling eller när vi pratar om sagoläsning, säger Anna Wessling, lärare på barn- och fritidsprogrammet.

Hon tror att det är relativt unikt att barn- och fritidsprogram har den här typen av metodrum.

- Idén till rummet föddes när jag hörde om en skola i Lerum som har en öppen förskola en gång i veckan. Jag tog det vidare och kom på idén att göra ett förskolerum istället där eleverna kan jobba mer praktiskt, säger Anna Wessling.

Eleverna har sammanlagt 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande, ute på arbetsplatser i sin utbildning. Det nya metodrummet gör att de i större utsträckning får öva på praktiska delar tillsammans med övriga i klassen i en verklighetstrogen miljö.

- Vi får öva mer tillsammans och jobba som ett arbetslag inför att barnen kommer hit till skolan, säger eleven Kerstin Andersen Vedin.

Det nya rummet invigdes av barn från Ekofröets förskola som också fick upptäcka rummet tillsammans med eleverna från barn- och fritidsprogrammet.

- Det är jättekul att vi får möta barnen oftare än om vi bara skulle ha APL, säger eleven Stephanie Rebisiyoni.

Eleverna som går i årkurs tre har i samband med en kurs om lärmiljöer fått bestämma hur rummet ska se ut.

- Vi har tillsammans tagit fram allt som finns i rummet. Det består av en ateljé, en myshörna, ett hörn för utklädnad och ett hörn där barnen kan bygga med tågräls och annat, säger eleven Sanna Mohlin.

Tre barnskötare och två barn leker.