Publicerad

Kom och lyssna på elevers förväntningar på framtidens samhälle

Tre barn sitter vid ett bord med kuber som föreställer de globala målen.

Vilka förväntningar har barn och unga på framtidens samhälle och vilka beslut tycker de behöver fattas i miljö- och klimatfrågor?

Drygt 200 elever från lågstadiet till gymnasiet i Härnösand har fått beskriva sina framtidsvisioner, identifierat de utmaningar som finns på vägen dit och vilka lösningar de ser.

Under en lunch onsdagen den 18 maj presenterar eleverna sina skolarbeten för varandra och alla som är intresserade.

Vill du lyssna?

Anmäl dig till lunchen här. 

Vi bjuder på en lättare lunch

Datum: 18 maj.

Plats: Sambiblioteket, plan 4, 11.00 – 13.00.

Fyra elever i ett klassrum

Ebba Wikström, Astrid Hultin, Emil Einarsson och Simon Larsson går andra året på Teknikcollege, teknikprogrammet på Härnösands gymnasium.

Framtidens röster

Elevernas skolarbeten är bland annat en del av en Sverigeturné som ideella föreningen Framtidens röster genomför för att samla in barn och ungas röster inför FN-mötet som hålls i Stockholm 2-3 juni. Målet är att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen.

- Hållbarhetsfrågor är en stor del av vår framtid. Vi har fått en bättre inblick i samhällsfrågor och hur hållbarhet hänger ihop med i princip allt vi gör. Till exempel hur vi bygger våra samhällen, säger Simon Larsson, elev på Teknikcollege på Härnösands gymnasium.

- Det är bra att vi har fått skapa oss en egen bild av hållbarhet och att vi har fått arbeta med hållbarhetsfrågor som vi brinner för, säger Astrid Hultin, elev på Teknikcollege i Härnösand.

Elever från lågstadiet till gymnasiet

Härnösands kommun har valt att engagera elever från lågstadiet upp till gymnasiet. Årskurs två på Solenskolan har fått lära sig mer om de globala målen och också valt ut ett mål som de tycker är extra viktigt. Eleven Elias Minvi valde mål 1: ingen fattigdom.

- Alla människor måste få ha ett bra liv. Vi är många som har det bra, men det finns andra människor som inte har ett bra liv. De borde vi hjälpa, säger han.

Föreningen Framtidens röster stannar till i tio kommuner från norr till söder på sin väg till miljökonferensen i Stockholm. Vid varje stopp visar kommunerna upp olika satsningar för en hållbar framtid. Vid stoppet i Härnösand den 18 maj är temat ”Hållbar konsumtion av mat och energi”. Under eftermiddagen besöker föreningen och eleverna solenergiföretaget Absolicon.