Publicerad

Skolpersonal utbildas i socialt och emotionellt lärande

Tre kvinnor och två män står tillsammans vid ett bord.

Helene Dahlström, Mittuniversitetet, Lisette Boman, Mittuniversitetet, Magnus Oskarsson, Mittuniversitetet, Per Carlström, lärare på Älandsbro skola, och Nina Eliasson, Mittuniversitetet.

Självkännedom, hitta sina styrkor och lära sig slappna av. Det och mycket annat får skolpersonal på Älandsbro och Hälledals skolor lära sig om när de utbildas i frågor som rör socialt och emotionellt lärande.

Utibldningen är en del av ett EU-projekt där sju länder ingår och där Mittuniversitetet ansvarar för delar av projektet. Förra veckan fick personalen sin första utbildning.

- Vi har redan fått många bra verktyg för att hitta lugn i en stressfull vardag. Vi har fått jobba med oss själva, våra känslor och styrkor, säger Per Carlström, lärare på Älandsbro skola.

Projektet bygger på lärdomar från ett tidigare forskningsprojekt som visar på vikten av socialt och emotionellt lärande. 

- Det handlar bland annat om självkännedom, att stärka lärarna i deras självförtroende och hur de agerar. Vi har i tidigare studier sett att den här typen av arbete gynnar relationerna mellan personal och elever, säger Magnus Oskarsson, docent på Mittuniversitetet.

Under läsåret ska lärarna få ta del av föreläsningar och praktiska övningar vid flera tillfällen.

- Det känns bra att vi får tid till att jobba med oss själva och att vi ska må bra. Vi kollegor kommer närmare varandra och det stärker oss som grupp, vilket är positivt för eleverna, säger Per Carlström.

Tanken är också att personalen ska kunna ta med övningar tillbaka till skolan och använda dem tillsammans med sina elever.

- Under de första dagarna har vi blandat teori med avslappningsövningar och samarbetsövningar. Det handlar till exempel om vikten av att tänka på sin andning för att kunna slappna av, hur vi samarbetar och fungerar i grupp. Det är viktigt för både lärare och elever att lägga fokus på vad vi kan göra för att vi alla ska må bra, säger Per Carlström.