Publicerad

Härnösand får drygt 1,5 miljoner till kultur i skolan

En elev sitter med en padda framför sig.

Elev skapar film under workshopen "Mina och Alfhilds drömmar".

Alla elever i Härnösand ska få möta och arbeta med kultur under sin skoltid. För fjärde året i rad arbetar Härnösands kommun utifrån modellen Kulturtrappan.

Det är en modell för kultur i skolan som ger eleverna en mix av föreställningar och workshops med professionella kulturarbetare.

- Eleverna får både uppleva professionell kultur och prova, utforska och utveckla sitt eget skapande, säger Milly Lundstedt, kulturutvecklare med ansvar för Kulturtrappan.

Alla elever i grundskolan får minst två kulturaktiviteter per år genom Kulturtrappan. Under läsåret 2022/2023 får eleverna bland annat gå på föreställningar med Cirkus Cirkör och Nordiska Kammarorkestern. Det blir workshops om låtskrivande, filmskapande och dans. Eleverna får också träffa författare som håller i workshops.

- När du går ut grundskolan i Härnösand ska du ha fått möjlighet att ta del av all möjlig kultur. Vissa elever skulle aldrig få möta dans, teater och andra kulturformer om de inte hade fått chansen i skolan, säger Anders Rapp, samordnare Skapande skola.

Kommunen satsar 400 000 kronor på Kulturtrappan. Dessutom får kommunen ett statligt bidrag från Kulturrådet på 1 040 000 kronor för läsåret 2022/2023. Bidraget ska användas till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolan.

- Genom Kulturtrappan får lärarna också underlag och verktyg för att prata om frågor som värdegrund, demokrati, jämställdhet och mobbning. En föreställning, en film eller ett samtal med en författare kan väcka frågor och nya tankar som eleverna kan prata om i skolan. Det öppnar också upp för fler sätt att ta till sig kunskap, säger Milly Lundstedt.

Utvecklingsbidrag till musik- och kulturskolan

Härnösands kommun får dessutom drygt 620 000 kronor i utvecklingsbidrag till Musik-och kulturskolan för läsåret 2022/2023.

- Vi vill bland annat nå nya målgrupper, bredda och utveckla kulturskolans utbud. Bidraget ska göra Musik- och kulturskolan mer tillgänglig och likvärdig för fler barn och unga, säger Marie Sjöström kulturskolechef.

Bidraget ska bland annat användas för att nå fler barn och unga med funktionsvariationer och med behov av extra stöd.

En annan del av bidraget ska användas för att barn och unga ska få möjlighet att utöva och uppleva konstuttryck i grupp.

- Vi vill fortsätta utveckla gruppundervisningen både i våra lokaler och ute på grundskolorna. Vi vill bland annat starta pop/rockgrupper för nybörjare, utveckla en pianostudio där pianoelever spelar tillsammans, musikal och skapande grupper, säger Marie Sjöström.

För att göra Musik- och kulturskolan tillgänglig för alla barn och unga ska bidraget också användas till att erbjuda drama och musik i projektform på fritidshem, förskolor, grundskolor och grundsärskolan.