Publicerad

Härnösand satsar extra på matematik och språkutveckling

Gruppbild på huvudlärare på huvudmannanivå i Härnösands kommun.

Förstelärare på huvudmannanivå i Härnösands kommun är (bakre raden från vänster): Anna Isander, Anette Bönström Ångman, Birgitta Sandberg Olsson, Malin Gunn. Främre raden från vänster: Maria Hinders, Christina Engström och Maria Hellhoff.

Höstterminen 2022 har startat och nyligen träffades alla förstelärare i Härnösands kommun för en gemensam upptakt. Kommunen har valt att sätta extra fokus på matematik samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Åtta förstelärare på huvudmannanivå ska arbeta med att utveckla undervisningen på dessa områden i alla kommunens skolor.

- Jag vill hälsa er välkomna och tacka er för att ni har valt att åta sig detta uppdrag under de kommande två åren. Ni är jätteviktiga för vår skolutveckling och tillsammans ska vi se till att göra skillnad för våra elever, sa skolchef Marie Blomberg.

Träffen på Sambiblioteket blev också en uppstart för det förstelärarnätverk som nu drar igång i kommunen. Genom nätverket ska förstelärarna kunna utbyta erfarenheter och idéer och i förlängningen ska det också leda till att utvecklingsarbetet blir mer likvärdigt mellan skolorna.

De anställda som ska leda utvecklingsarbetet inom matematik är Maria Hinders och Maria Hellhoff, som båda är nya som förstelärare på huvudmannanivå.

- Det är väldigt spännande. Just nu känns uppdraget väldigt stort men vi ska börja med att kartlägga hur undervisningen ser ut idag och var behoven finns. Utifrån det så ska vi sedan ta fram förbättringsidéer och planer för hur vi kan jobba bättre, säger Hinders och Hellhoff.

Inom området SKUA, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, finns redan förstelärare på huvudmannanivå sedan två år och de fortsätter nu sitt arbete.

- Det känns väldigt roligt. Att arbete över hela kommunen kändes nästan ogripbart i början. Men vi har jobbat mycket och nu har vi hittat en bra struktur, säger Christina Engström som ingår i gruppen.

Förstelärare är en karriärtjänst för särskilt yrkesskickliga lärare i grundskolan och gymnasiet. Karriärsteget infördes i Sverige 2013 och idag finns cirka 45 förstelärare i Härnösand.

Förstelärarna arbetar med det pedagogiska utvecklingsarbetet samtidigt som de fortsätter att undervisa. Oftast är de inriktade på arbetet på den skola där de också undervisar, men uppdraget kan också ges på huvudmannanivå, det vill säga att försteläraren får arbeta med att förbättra undervisningen i alla kommunens skolor. I Härnösands kommun finns har 8 förstelärare uppdrag på huvudmannanivå.

Gruppbild på alla huvudlärare i Härnösands kommun samlade framför Sambiblioteket,

Här är alla huvudlärare i Härnösands kommun.