Publicerad

Brännaskolan anordnade festdag för läsningen

Stå på ett ben och läsa, sitta under ett bord och läsa, eller låta en digital tjänst läsa upp berättelsen. Alla sorters läsning är bra, och många provades på Brännaskolan den 8 september. Skolan förvandlade FN:s läskunnighetsdag till en festdag med läsaktiviteter för alla klasser.

Den ideella föreningen Läsrörelsen har tagit initiativet till Read Hour Sverige under läskunnighetsdagen den 8 september. Precis som Earth Hour vill få oss att under en symbolisk timme sätta fokus på klimatkrisen, så ska Read Hour få oss att komma ihåg betydelsen av läsning och läslust.

Skolverket har uppmuntrat skolorna att arrangera en festdag för läsning den 8 september och i Härnösand satsade bland andra Brännaskolan stort.

- Vi tycker att det är en viktig dag att uppmärksamma, men det är också en dag som vi kan göra något kul av. Vi styr inte var klasserna ska göra, men alla har någon form av läsaktiviteter under dagen, säger Anna Prytz, biträdande skolledare.

3B samlades utomhus med en favoritbok och fick sedan uppdragskort av läraren Emelie Vesterlund. Sedan var det bara att sätta igång att läsa sin bok som en raptext, läsa stående på ett ben eller läsa snabbare och snabbare – allt beroende på vad uppdraget gick ut på.

5B utnyttjade det digitala verktyget Polylino som gör det möjligt att både läsa texten och få den uppläst på olika språk och med frågor kopplade till texten.

I 4A var det först högläsning innan klassen sen fick läsa vidare i valfria böcker. Dagen var starten på en egen läsutmaning för klassen där eleverna både ska läsa böcker och skriva recensioner om dem. När 4A gemensamt har läst och skrivit om 50 böcker blir det klassfest!

På Brännaskolan är Läskunnighetsdagen och ReadHour bara en del i ett större satsning på att utveckla läs- och skrivförmåga.

- Vi har haft besök av författare och läsfrämjare, vi har satsat på att fylla på skolbiblioteket och har också sett till att göra böckerna mer tillgängliga i korridorer och klassrum. Det har varit flera aktiviteter, och året som kommer planerar vi för ännu fler, säger Anneli Albertsson, speciallärare och språk-, läs- och skrivutvecklare i Härnösands kommun.