Publicerad

Skolverket och SPSM flyttar ihop i Härnösand

tre män på rad tittar in i kameran

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson, kommundirektör i Härnösand Las Liljedahl och Fredrik Malmberg, generaldirektör SPSM vid invigningen av kontoret i Härnösand.

Nu är Skolverkets och Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) gemensamma kontor i Härnösand invigt. Kontoret är myndigheternas första gemensamma, men det ska följas av liknande kontor på ytterligare åtta orter i landet.

SPSM har sitt huvudkontor i Härnösand sedan tidigare, men för Skolverket är det första gången de finns i Härnösand.

− Det är också första gången vi har gemensamt kontor med en annan myndighet, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

De två myndigheterna ska tillsammans stärka skolhuvudmännens arbete med att utveckla skolan. Det ska ske genom regelbundna och framåtsyftande kvalitetsdialoger med skolhuvudmän i bland annat Jämtlands och Västernorrlands län.

− För att fler barn och elever ska lyckas i skolan behöver kvaliteten i förskola och skola stärkas. Nu när vi finns här i Härnösand kommer vi närmare huvudmännen och kan tillsammans med dem skapa forum och samarbeten kring de frågor som har störst betydelse för att barn och elever når målen, säger Peter Fredriksson.

− Vi hälsar Skolverket välkomna till Härnösand och ser fram emot att få jobba tillsammans. SPSM kommer att vara en utmärkt samarbetspartner – och då tänker jag både på Skolverkets regionkontor som invigdes idag - men även på den kommande etableringen med administration av lärarlegitimationer som Skolverket kommer att förlägga i Härnösand senast 1 juni 2024, säger Härnösands kommundirektör Lars Liljedahl.