Publicerad

Lärcentrum i Härnösand får 620 000 kronor i anslag från staten

Miljöbild från Lärcentrum i Härnösand.

Lärcentrum i Härnösand beviljas statsbidrag på 620 000 kronor. Det står klart sedan Skolverket nyligen meddelat hur årets anslag fördelats. Pengarna ska användas till att utveckla lärmiljön ytterligare.

- Det här stärker Lärcentrum. Vi behöver göra vissa satsningar för att klara av det som ingår i vårt uppdrag för 2023 och statsbidraget är ett välkommet tillskott, säger Gun-Britt Marklund, verksamhetsstrateg på arbetslivsförvaltningen.

Hon nämner som exempel uppdraget att samordna tentamensservicen för all vuxenutbildning inom förvaltningen, något som kräver nya tekniska lösningar. Ett annat exempel är kraftsamlingen kring välfärdens kompetensförsörjning kommer också att kräva extra resurser bland annat till marknadsföring. I båda dessa fall underlättar extrapengarna från staten möjligheten att klara uppdraget.

Lärcentrum finns i Härnösand på plan 3 i Sambiblioteket och erbjuder i första hand riktade insatser mot dem som studerar på eftergymnasial nivå men alla studerande är välkomna. Här kan studerande få tillgång till studielokaler, få tentamensservice och kan koppla upp sig mot olika lärosäten för föreläsningar eller seminarier. Studie- och yrkesvägledare finns att tillgå en dag i veckan och man kan också låna datorer

Alla lärcentra i länet hade gemensamt ansökt om bidrag på knappt 7,8 miljoner kronor hos Skolverket. Det beviljade bidraget stannade på 4,8 miljoner, varav 620 000 alltså tillföll Härnösand.

Skolverket hade 85 miljoner kronor att fördela i bidragsomgången 2023, men hade fått in ansökningar för cirka 161 miljoner kronor och tvingades därför prioritera hårt. Bland de ansökningar som inte beviljades fanns en ny tjänst som karriärvägledare – motsvarande gymnasiets studie- och yrkesvägledare – i Härnösand.