Publicerad

Nu finns lärarhandledning för digital trygghetsvandring

Illustration som illustrerar nätmobbning samt porträttbilder på de tre anställda som tagit fram en lärarhandledning för digitala trygghetsvandringar.

Internet är en fantastisk plats för att söka kunskap, umgås med vänner och roa sig. Men det är också en plats där många unga utsätts för hot, hat och andra typer av brott. Nu har tre anställda inom Härnösands kommun tagit fram en manual för digital trygghetsvandring för att unga ska kunna känna sig tryggare när de använder exempelvis sociala medier och chattjänster.

- Syftet är att främja hälsa, öka tryggheten och förebygga brottslighet och brottsutsatthet. Att stärka barn och unga i att vara medvetna användare av nätet och skydda dem från riskerna med nätet, säger Anna-Karin Hasselborg, brottsförebyggande samordnare i Härnösands kommun.

Svenska barn tillbringar i snitt tre-sex timmar varje dag på nätet. De pluggar, spelar, skickar text och bilder och umgås. Mycket av det som sker på nätet är naturligtvis positivt, men det förekommer också hot, skvaller, ryktesspridning och annat som vi mår direkt dåligt av. Och nästan alltid utspelar det sig utanför vuxenvärldens synfält.

- Frågar man barnen om hur mycket deras föräldrar eller andra vuxna vet om deras miljö på nätet så säger nästan alla: ”ni vuxna har ingen aning!”.

Behov av en enkel manual

Därför tyckte Anna-Karin för en tid sedan att det behövdes en digital trygghetsvandring. Förebilden är de trygghetsvandingar idag ofta görs i bostadsområden, parker eller på skolgårdar.

Hon engagerade it-pedagogen Marlene Nordhage och skolkuratorn Maria Sundell i arbetet och tillsammans tog de fram en manual för lärare som vill prata om nättrygghet med sina elever.

I korthet består trygghetsvandringen av tre steg:

  1. Vad är internet? Vad gör vi på nätet och vilka appar/sajter använder vi?
  2. Var känns det tryggt respektive otryggt? Vad är bra respektive dåligt? Hur påverkar negativa saker oss? Vad kan det få för konsekvenser?
  3. Vad kan vi göra för att öka tryggheten? Hur blockar och anmäler jag andra användare? Hur styr jag mitt flöde? Hur anmäler jag ett brott? Var kan jag få hjälp om jag mår dåligt?

Den manual som tagits fram är riktad till lärare och har redan börjat användas. Den har också fått uppmärksamhet nationellt, bland annat av Stiftelsen Tryggare Sverige.

Föräldraversion är på gång

Nu slipar arbetsgruppen på en föräldraversion av materialet. Den väntas vara klar innan sommaren.

- Föräldrar behöver bättre koll på det här. Vi frågar våra barn ”hur hade du det i skolan idag?”, men tänker inte på hur stor del av deras vardag som Internet är. Det borde vara självklart att fråga: ”hur har du haft det på nätet idag?”, säger Anna-Karin Hasselborg.

Ladda ner lärarhandlingen ”Trygghetsvandring på nätet – trygga barn online” här. Pdf, 901.2 kB.

Digitala medier på föräldriska Länk till annan webbplats. (Statens medieråd)

Jag vill veta – allt om dina rättigheter vid brott Länk till annan webbplats. (jagvillveta.se)

Problem på nätet Länk till annan webbplats. (umo.se)