Publicerad

Ändrade regler för tid på förskolan –
25 timmar blir 15 timmar

flicka som staplar klossar med bokstäver på

Härnösands kommun ändrar reglerna för hur många timmar barn till föräldralediga och arbetssökande får vara på förskolan, från 25 timmar per vecka till 15 timmar under lovfria veckor. I skollagen står det att barn har rätt till 15 timmar på förskolan. Härnösand har under en lång tid varit mer generösa och erbjudit 25 timmar.

Barn till arbetssökande och föräldralediga kan få undervisning i förskolan upp till 15 timmar per vecka. Dessa timmar är avgiftsfria från och med höstterminen barnet fyller 3 år. Barn 1-3 år betalar en avgift. Tiderna som gäller är tisdag-torsdag 8.30-13.30 men inte under lov.

En studie av reglerna i andra kommuner i länet visar att exempelvis Sundsvall, Örnsköldsvik och Kramfors också erbjuder 15 timmar per vecka.

- I den situation vi är i just nu måste vi anpassa antalet timmar vi erbjuder till den nivå skollagen kräver. Det är också den nivå som de flesta andra kommuner i länet har, säger Eva Claesson, verksamhetschef för förskola och elevhälsa i Härnösands kommun.

- Vi vill säkra upp att de resurser vi har i så hög utsträckning som möjligt går till personal som arbetar närmast barnen som är på förskolan. Den här förändringen gör det lättare att få till en effektiv och långsiktigt hållbar planering och bemanning, säger Eva Claesson

De nya reglerna gäller från den 1 juli 2023.

Beslutet fattades i Skolnämnden 221215, §141.