Vem är grundsärskolan till för?

I grundsärskolan får man en utbildning som är anpassad för elever med utvecklingsstörning och en undervisning som är anpassad efter behov och förutsättningar. 

I grundsärskolan går elever som har en utvecklingsstörning och som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav, kan gå i grundsärskolan. Grundsärskolan har årskurserna 1-9 och elevgrupperna är oftast mindre än i grundskolan.

Utbildningen i grundsärskolan ska ge eleverna en god grund för att aktivt kunna delta i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig.

Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner Länk till annan webbplats.. Kursplanerna är anpassade för de elever som går i grundsärskolan, framförallt när det gäller de teoretiska delarna. Det innebär till exempel att naturorienterande ämnen skiljer sig mer från grundskolans ämnen än exempelvis bild. Språkval, till exempel spanska eller tyska, finns inte som ämne i grundsärskolan. För varje ämne eller ämnesområde i grundsärskolan finns en kursplan.

Läs mer i Skolverkets information om vem grundsärskolan är till för Pdf, 435.2 kB. (Pdf, 435.2 kB).