Sjukdom och vård av barn

Om du eller ditt barn blir sjuk behöver du anmäla detta till skolan. Läkarintyg vid sjukdom och vård av barn måste lämnas till skolan om frånvaron blir längre än en (1) vecka.

Du kan göra en sjukanmälan på följande sätt

För att få behålla din ersättning från CSN behöver du meddela Försäkringskassan redan första sjukdagen. Vård av barn eller närstående ska meddelas direkt till CSN.

  1. Logga in på Dexter och lägg in en sjukanmälan.
  2. Skicka ett sms till 070-190 38 94, skriv ditt personnummer och anledning till frånvaro.
  3. Ring receptionen på 0611-34 84 10. Om ingen svarar går det bra att lämna ett röstmeddelande. Kom ihåg att uppge personnummer.
  4. Kontakta din lärare direkt.
  5. Skicka e-post till vux@harnosand.se

Om du blir sjuk under en längre period

Om du blir sjuk under en längre period eller av annan anledning inte kan tillgodogöra dig undervisningen behöver du kontakta din lärare eller studievägledare så att ni tillsammans kan hitta en lösning.