Industritekniker/operatör mot processindustrin

Industritekniker/operatör mot processindustrin, 1400 poäng. Nationellt yrkespaket med kurser från industritekniska programmet utformat i samarbete med branschen för arbete inom det industritekniska området.

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven grundläggande:
  • kunskap om industriell produktion.
  • kunskap om arbetsmiljöarbete.
  • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
  • förmåga att utföra enklare arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning.

Kursstart 17 oktober, 52 veckor

Distans heltid med inneveckor i Härnösand. 5 inneveckor inklusive startvecka. APL under sommaren -23 på hemorten.

Sista ansökningsdag: 18 september. Max 20 personer.

Antagningskrav: Svenska grundläggande delkurs 4, Engelska, Matematik.

Om betyg saknas kan kunskapstest göras. Rekommendation förkunskaper för bästa förutsättningar: Matematik 1, Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1, Engelska 5

Länk till mer information Pdf, 1.1 MB.

Anmälan utbildning till Industritekniker/operatör mot processinsustrin Pdf, 217.6 kB.