Valideringsutbildning Barnskötare

Vuxenutbildningen Härnösand erbjuder i samarbete med Vuxenutbildningen i Sundsvall valideringsutbildning till Barnskötare/Elevassistent, utbildningen kommer till viss del ske digitalt, via fjärrundervisning, med två till tre träffar per månad för föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Mellan lektionsdagarna har du regelbundna träffar med din mentor.

Förkunskaper

  • Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.
  • Minst 1 års yrkeserfarenhet från yrkesområdet.

Arbetslivserfarenhet ska styrkas med tjänstgöringsintyg som du av vuxenutbildningen Härnösand. Där ska det framgå antal år/månader/dagar du har arbetat. Dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen bedöms utifrån hur länge du har arbetat och påverkar antagningen till utbildningen. Blankett för intyg av arbetslivserfarenhet Word, 43.2 kB. (Word, 43.2 kB)

Sök till utbildningen via Vuxenutbildningen Sundsvalls webbansökan Länk till annan webbplats. (sökord Barnskötare) samt via Härnösands kommuns blankett för ansökan yrkesutbildning.

Glöm inte att bifoga ett personligt brev samt tidigare betyg till din ansökan.

Sökperioder

Kursstarter och sista ansökningsdag

Ansökningsperiod

Kursstarter

Sista ansökningsdag

Hösten: Vecka 42-45

januari v 2


Mer information om utbildningen hittar här: Validering BF Barnskötare Elevassistent Härnösand Word, 35.3 kB. (Word, 35.3 kB)