Vuxlärling Bar- och restaurangvärd

Inom restaurangbranschen är det brist på utbildad arbetskraft och behovet är stort vilket innebär att du har stora möjligheter att
få arbete efter denna utbildning

Att läsa en vuxenutbildning som lärling innebär att du som elev genomför 70% av en
yrkesutbildning ute på ett företag. Denna utbildning är för dig som är intresserad
av att arbeta inom besöksnäringen och hotell och restaurang. Vill du arbeta mitt i
händelsernas centrum, med mycket fart och fläkt. Då ska du söka till denna utbildning. Som bar- och restaurangvärd kan du exempelvis arbeta på restaurang som servitris, i baren eller i köket eller som frukostvärdinna på ett hotell.

Utbildningen är 30 veckor lång varav 70 % av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande
(APL).

Förkunskapskrav
Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå motsvarande delkurs 3.
Eleven måste ha tillgång till dator och smartphone.

Ansökan
Du söker via webbansökan på Vuxenutbildningens hemsida. Sista sök dag är
den 1 augusti 2022.

Du kan söka utbildningen omäven om du bor i närheten av Härnösands kommnun.