Vuxlärling Servering

Inom restaurangbranschen är det stor brist på utbildad arbetskraft inom
servering och behovet är stort. Det innebär att du har stora möjligheter att få arbete efter denna utbildning.

Utbildningen är upplagd som lärlingsvux. Det innebär att du läser största delen av utbildningen på en arbetsplats där du har en handledare som stöd. Utbildningen inleds på skolan för att sedan förläggas ute på en restaurang där du kommer att fortsätta din utbildning under ledning av din handledare och med stöd från yrkesläraren. Kurserna som du läser under utbildningen är inriktad mot servering av mat och dryck vid bord och i bar.

Utbildningen är på 400 poäng som du läser på 20 veckor, heltid. För mer information och ansökan kontakta våra studie- och yrkesvägledare på e-post syv@harnosand.se.

Kursstart, sista ansökningsdag och behörighetskrav.

Kursstart

Sista ansökningsdag

BehörighetGodkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan eller från grundläggande vuxenutbildning (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper. Du bör ha tillgång till dator och smartphone.