Nytt bostadshus

Modell av ett hus, en penna och en tumstock på en byggnadsritning

Här får du information om vad som gäller när du vill bygga ett nytt bostadshus. Längst ner finns en länk till en e-tjänst där du kan söka bygglov.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver bygglov för att bygga ett nytt bostadshus. Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område så är det detaljplanen som styr vad du får bygga.
Här kan du läsa mer om vad en detaljplan är och hitta detaljplanen för din fastighet via en karta.

Undantag

 • Om du redan har ett en- eller tvåbostadshus på din tomt kan det nya bostadshuset du vill bygga rymmas inom reglerna för attefallsåtgärder. I så fall behövs inget bygglov. Däremot behöver du göra en anmälan för attefallsåtgärder.
  Läs mer om reglerna för attefallsåtgärder

Behöver jag andra tillstånd?

Det kan hända att du behöver något eller flera av följande tillstånd.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

När du ansöker om bygglov behöver du skicka in flera olika ritningar. Ritningarna ska vara av bra kvalitet.
Läs mer om ritningars kvalitet

De här ritningarna behöver du bifoga dina ansökan:

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig (KA) för att bygga ett nytt bostadshus.

En kontrollansvarig ska vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan. Kontrollansvariga hittar du på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Du fyller i kontrollansvarig på vår blankett och skickar den med din bygglovsansökan. Din KA hjälper dig bland annat att ta fram en lämplig kontrollplan, identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.

Anmäl kontrollansvarig

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Så här ser processen ut för ditt ärende.

Klicka på bilden för att se den större.

Vad är ett startbesked?

När ditt bygglov är beviljat och har vunnit laga kraft behöver du också ett startbesked innan du får börja bygga.

Vid större och mer komplicerade ärenden sker ett tekniskt samråd innan du får startbesked. Vid enklare ärenden räcker det med skriftlig kommunikation.

Inför startbeskedet behöver du ta fram följande handlingar:

 • Konstruktionsritningar
 • Konstruktionsdokumentation
 • Energiberäkning
 • Ritningar över värme, ventilation och vatten
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Färdigställandeskydd

Vad är ett slutbesked?

När du byggt klart ditt hus behöver du ett slutbesked innan du kan flytta in och börja använda huset.

Vid större och mer komplicerade ärenden sker ett slutsamråd innan du får slutbesked. Kontakta din handläggare för att boka tid för slutsamråd. Vid enklare ärenden räcker det med skriftlig kommunikation.

För att få ett slutbesked måste du skicka in följande handlingar och begära slutbesked:

 • Signerad och underskriven kontrollplan
 • Handlingar och dokumentation som framgår av startbesked och kontrollplan

Hur tar jag hand om bygg- och rivningsavfall?

Både företag och privatpersoner är skyldiga att sortera ut bygg- och rivningsavfall. Olika avfallsslag ska sorteras och förvaras åtskilda från varandra redan på byggplatsen. Därefter ska de lämnas till återbruk eller återvinning.

Läs mer sortering av bygg- och rivningsavfall (pdf) Länk till annan webbplats.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Från det att vi har fått in en komplett ansökan med alla handlingar som behövs ska du enligt lag få ett besked inom tio veckor. Håller vi inte det har du rätt att få nedsatt avgift för bygglovet. Vid mer komplicerade ärenden har vi rätt att förlänga tiden med som längst ytterligare tio veckor.

Varje ärende är unikt och saker som kan påverka hur lång tid det tar är till exempel hur komplicerat ditt ärende är eller om andra myndigheter och grannar behöver yttra sig. Under våren och försommaren är handläggningstiderna vanligtvis längre eftersom många söker bygglov inför sommaren.

Ett bra tips är att skicka in din ansökan i god tid före den tänkta byggstarten.

Andra kan överklaga ditt bygglov inom fyra veckor från det att du fått beslutet. Om ingen överklagar vinner bygglovet laga kraft.

Vad kostar bygglovet?

Avgift för nybyggnad av ett en- eller tvåbostadhus

Bostadshus (villa)

Avgift

Enligt gällande detaljplan

29 280 kr

Liten avvikelse från detaljplan

34 770 kr

Utanför planlagt område

37 210 kr

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder

Fritidshus

Avgift

Enligt gällande detaljplan

27 450 kr

Liten avvikelse från detaljplan

32 940 kr

Utanför planlagt område

35 380 kr

Planavgift kan tillkomma

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 80 00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se