Rivningslov

Om du ska riva, flytta eller montera ned en byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov. Det gäller till exempel om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad inom detaljplanerat område.

Riva inom detaljplanelagt område

Står byggnaden som du ska riva eller montera ner inom detaljplanelagt område behöver du oftast ansöka om rivningslov. För att påbörja rivning/nedmontering av byggnad måste du få rivningslov Länk till annan webbplats. och startbesked Länk till annan webbplats..

För att veta om din byggnad finns inom eller utanför detaljplanelagt område kan du söka i kartor för samhällsplanering. Länk till annan webbplats. Skriv in din adress eller din fastighetsbeteckning i sökrutan. Klicka sedan på "Meny" i övre högra hörnet och bocka i rutan för Detaljplaner. Då ser du på kartan om det finns en detaljplan. Om du vill se var tomtgränsen går bockar du även i rutan för Fastighetsgränser.

Riva utanför detaljplanelagt område

Står den byggnad du vill riva eller montera ner utanför detaljplanelagt område kan du behöva göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar riva. Vanliga komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus utan historiskt eller kulturhistoriskt värde får du riva utan anmälan.

För att veta om din byggnad finns inom eller utanför detaljplanelagt område kan du söka i kartor för samhällsplanering. Länk till annan webbplats. Skriv in din adress eller din fastighetsbeteckning i sökrutan. Klicka sedan på "Meny" i övre högra hörnet och bocka i rutan för Detaljplaner. Då ser du på kartan om det finns en detaljplan. Om du vill se var tomtgränsen går bockar du även i rutan för Fastighetsgränser.

Så här ansöker du om rivningslov eller anmäler en rivning

1. Kartunderlag
Du behöver märka ut vilken byggnad du vill riva på en situationsplan. Du kan själv hämta ett kartunderlag i Kartor med samhällsplanering.

2. Vid större åtgärder - anlita kontrollansvarig
Vid större åtgärder, som rivning av enbostadshus, fritidshus, skolor, industribyggnader och liknande behöver du anlita en kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan.

Certifierad kontrollansvarig hittar du på Boverkets webbplats.
Vill du veta mer om vad en kontrollansvarig gör? Länk till annan webbplats.

3. Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall
Utsortering av bygg- och rivningsavfall gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. Reglerna innebär att vid byggnadsåtgärder ska olika avfallsslag sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Syftet är att förbättra möjligheterna för återanvändning och återvinning, att uppnå cirkulära
flöden. För mer information. Länk till annan webbplats.

4. Fyll i ansökan

5. Gör i ordning de handlingar som ska skickas in

6. Skicka in ansökan och handlingar
Skicka in ansökan, situationsplanen, kontrollplanen samt ritningarna.
Skicka gärna via e-post: bygglovladan@harnosand.se
Du kan även skicka till adressen som står på ansökningsblanketten.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi mottagit ansökan och information om vem som är din handläggare. Om kompletteringar behövs kommer en handläggare att höra av sig till dig.