Aktuella gatuarbeten 2021

Här listar vi de gatuarbeten som pågår eller planeras.

Större projekt

 • Volontärvägen. Hela gatan ska byggas om och projektet pågår 2021-2022.
  Följ projektet på harnosand.se/volontarvagen
 • Talgoxevägen. Vägen ska förlängas i riktning mot Vårdkasbacken med en helt ny del där det sedan ska byggas nya bostäder. Vägen börjar byggas i november 2021.
 • Ängsvägen, delen Idrottsvägen-Bollgränd. KLAR.
 • Bollgränd. KLAR.
 • Rosenbäcksallén, delen Brännavägen-Ångströmsgatan.
 • Seminariegatan. VA-arbeten pågår, därefter beläggning.
 • Jaktstigen 3. En latrintömningsstation ska byggas vid infarten till Kretsloppsparken.

Beläggningsarbeten

 • Brunnshusgatan, delen Nybrogatan-Hovsgatan. KLAR.
 • Hovsgatan, södra filen på delen Brunnshusgatan-Kristinagatan. KLAR.
 • Storgatan, delen Västra-Östra kanalbron. KLAR.
 • Tullportsgatan, delen Skarpskyttegatan-Sockenvägen. KLAR.
 • Kungsfågelvägen. KLAR.
 • Nässlandsvägen, delen Ramsåsvägen-Hammarvägen. KLAR.
 • Fiskekroken, delar av.