Aktuella gatuarbeten 2022

Här listar vi de gatuarbeten som pågår eller planeras.

Större projekt

 • Brunnshusgatan. Gång- och cykelbana på delen Trädgårdsgatan – Eriksbergsgränd.
 • Västra Saltvik. Ny gata i industriområdet.
 • Västra Kanalbron. Ny beläggning.
 • Älandsvägen. Upprustning och gatubelysning.
 • Skeppsbrokajen. Förstärkning norra delen.
 • Tjärnvägen, Utansjö. Renovering och ny beläggning.
 • Spjutgatan. Renovering och ny beläggning.
 • Hagagatan. Renovering och ny beläggning.
 • Lärkvägen. Renovering och ny beläggning.
 • Hässjövägen. Renovering och ny beläggning.
 • Logränd. Renovering och ny beläggning.

Övriga projekt

 • Nya busshållplatser på linje 503.
 • Busshållplats Hästsportarenan.