Publicerad

Havsöringen får fri vandringsväg i Älandsån

Just nu pågår ett projekt för att skapa fria vandringsvägar för havsöringen i Älandsån. Bland annat ska vägtrumman under Södervägen bytas ut och en gammal damm rivas.

Förutom havsöringen kommer även den sällsynta flodpärlmusslan att gynnas.

– Flodpärlmusslan lever i symbios med havsöringen. De sätter sig på fiskarnas gälar innan de är färdiga flodpärlmusslor och trillar sedan av när de är mogna, säger Monika Bertgren, planekolog i Härnösands kommun.