Publicerad

Investering i bruksdammen i Västanå avbryts

Samhällsnämnden beslutade vid sitt möte i november att avbryta projektet att renovera bruksdammen i Västanå. Projektet har varit ute på upphandling, men inga anbud kom in.

Efter fortsatt dialog med flera entreprenörer kan det konstateras att den avsatta budgeten på en miljon kronor inte räcker. I stället ska samhällsförvaltningen nu ansöka om tillstånd hos mark- och miljödomstolen att riva dammen.

– I det läge som nu uppstått anser vi inte att projektet längre är ekonomiskt försvarbart. Och även om dammen rivs blir vattenflödet kvar, säger Sara Nylund (S), samhällsnämndens ordförande.

Vid samhällsnämndens möte beslutades bland annat också att dela ut årets miljöstipendium till Solenskolan och Kullens förskola samt att anta den ändrade detaljplanen för förlängningen av Talgoxevägen.