Publicerad

Härnösand får 2,1 miljoner från Boverket

Härnösands kommun får 2,1 miljoner från Boverket, stödet betalas ut för att stimulera ökad bostadsbyggandet.

Hur mycket pengar kommunen får beror på hur många nya bostäder som kommunen lämnat startbesked för under det gångna året.

I Härnösand har nya bostäder byggts vid Gådeå strand, Bryggaren strand och på Brännan och fler projekt är på gång. Bland annat på Kanaludden där HSB bygger bostadsrätter.

- Vårt projekt på Kanaludden hade säljstart för två veckor sedan. På tio dagar såldes 13 av de 21 bostadsrätterna. Det betyder att vi har sålt så bra att vi är redo att börja bygga, säger Anders Wallner vice VD HSB Södra Norrland.

- Att HSB sålde så många lägenheter på så kort tid visar att det finns ett behov och en marknad för nya bostäder i Härnösand, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun.

Härnösands kommun köpte i sommar Seminariet längts upp på toppen av Nybrobacken. Planen är att området ska förvandlas till bostäder. Ett annat projekt som det arbetas med just nu är bland annat ett nytt bostadsområde med strandnära lägenheter vid Kattastrand.

– De pengar vi får av Boverket är viktiga för att vi ska kunna jobba med utredning och utvecklingen av boendemiljöer i Härnösand. Det behövs resurser för att få förutsättningar kring bland annat markförhållanden, infrastruktur och miljöpåverkan kartlagda, då är dessa pengar viktiga. Det kostar att utveckla, säger Uno Jonsson.

Statsbidraget från Boverket har införts för att öka bostadsbyggandet i kommunerna mot bakgrund av befolkningsökningen och antalet nyanlända samt det ökade behovet av bostäder. Totalt består årets statsbidrag för ökat bostadsbyggande av 1,395 miljarder kronor och 234 kommuner har ansökt. År 2017 fick 199 kommuner nästan 1,8 miljarder i statsbidrag.