Publicerad

Invigning av E4 Älandsbro

skiss av väg genom Älandsbro.

På fredag 14 december blir det offentlig invigning av den nya E4 genom Älandsbro. Besökarna bjuds på glögg och bullar och sång av Annika Östman.

Det blir också frågetävling och möjlighet att se och provsitta byggmaskiner. Representanter från både Trafikverket och Härnösands kommun håller tal.

Projektet har pågått sedan sommaren 2017 med målet att öka trafiksäkerheten på sträckan. Det har skett genom att en sammanhängande gång- och cykelväg har byggts, standarden på busshållplatserna har förbättrats och framkomligheten har ökat genom att vägen delvis har rätats ut och att krönet över järnvägen har planats ut.

Invigningen pågår klockan 14.00-15.30 vid busshållplatsen nära ICA-butiken.