Publicerad

Gratis färdtjänst för unga

Samhällsnämnden föreslår att egenavgiften för barn och ungdomar som behöver färdtjänst tas bort. Förslaget gäller de som är 7-19 år och tanken är att likställa dem med alla andra i samma ålder som åker gratis med kollektivtrafiken.

– Alla barn är lika viktiga och åker andra gratis med Barnkortet så ska också den som behöver färdtjänst kunna åka gratis, säger Sara Nylund (S), ordförande i samhällsnämnden.

Den gällande egenavgiften för barn och ungdomar är 18 kronor per resa. Samhällsförvaltningen räknar med att kunna hantera den förlorade intäkten inom den gällande budgeten.

Det slutgiltiga beslutet tas av kommunfullmäktige.