Publicerad

Frågor och svar om änder

Två änder

Kommunens beslutade i oktober att inte mata änder i centrala staden under vintersäsongen. Det har skapat mycket uppmärksamhet och det förekommer flera missuppfattningar om vilket beslut som tagits och vad det innebär. Här är svar på de vanligaste frågorna.

Det sägs att kommunen har slutat mata änderna mitt i vintern. Stämmer det?

Nej, det är en total missuppfattning. Beslutet togs i oktober, före vintersäsongen, och kommunen har alltså inte börjat mata några änder i år.

Dör inte fåglarna när matningen upphör?

Nej, gräsänder är vilda fåglar med flyttinstinkt. Så länge det finns öppet vatten och mat stannar de. Om maten tar slut och/eller vattnet fryser så flyttar de. Inför beslutet i oktober fördes samtal med Ångermanlands Ornitologiska Förening för att säkerställa just detta.

Det viktiga är att inte börja mata och sedan sluta mitt i säsongen. Därför togs beslutet redan i oktober inför säsongen. Det beslutades då också att inte sätta igång virvelbildarna som håller kanalen isfri, just för att inte locka änderna att stanna om det skulle bli en kall isvinter.

De här änderna är födda och uppvuxna här. De kanske inte förstår att de ska flytta på sig?

Många gräsänder stannar i Sverige där de övervintrar i isfria vatten, men många flyttar också i september-november till västra Europa och återvänder under våren. Eftersom det är flyttfåglar är det alltså inte säkert att de änder som är här under vintern också är födda och uppvuxna här.

Varför togs beslutet att inte mata änderna?

Det finns flera skäl till det. Det viktigaste är att det efter sommarens torka råder foderbrist och kommunens bedömning är att fodret bättre behövs till tama än vilda djur. Ett annat skäl är att änderna med åren har börjat uppträda mer onaturligt genom att till exempel söka sig till trädgårdar och fågelbord för småfåglar långt ifrån vattnet. För varje år har antalet änder ökat och ett tredje skäl är att det på sikt bidrar till övergödning av vattnen i centrala staden.

Är det för att spara pengar som beslutet har tagits?

Nej. Matningen och att hålla igång virvelbildarna kostar inte mer än att det hade rymts i budgeten. Beslutet grundar sig helt på framför allt foderbristen och de andra skäl som anges ovan.

Är det inte trevligt med änder i stadsmiljön?

Jo, det tycker vi också, men den här gången fick det skälet ge vika för andra. Vi ser också ett långsiktigt problem i det faktum att änderna blivit fler och fler, både med tanke på övergödning av kanalen och att änderna söker sig till platser där människor inte vill att de ska vara.