Publicerad

Fortsatt satsning på nya bostäder på Kattastrand

Planerna för att omvandla industriområdet vid Kattastrand till ett nytt bostadsområde går vidare. Kommunstyrelsen har beslutat att satsa 1,5 miljoner kronor på en förstudie för att bedöma hur mycket föroreningar som finns i marken och att därefter ansöka om statliga bidrag för att sanera.

Det är en privat exploatör som vill bygga cirka 80 bostäder i området. I planerna ingår även restaurang/café i området samt ett sammanhängande gångstråk längs vattnet. Då behöver lokalgatan flyttas längre från stranden.

Kommunen har tidigare ställt sig positiv till planerna att omvandla Kattastrand från industrimark till bostadsområde.

– Det ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi att kunna erbjuda attraktiva och havsnära bostäder, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

På området låg tidigare ett gasverk och det har konstaterats att det finns föroreningar i marken. Nu vill kommunstyrelsen ta reda på hur omfattande föroreningarna är, vad det skulle kosta att sanera och sedan ansöka om statliga bidrag för saneringen.

– Det är bara offentliga aktörer som kan ansöka om saneringsbidrag och alla åtgärder för att förbättra vår miljö är av yttersta vikt för framtiden. Att ta hand om vår miljöskuld är en viktig fråga för oss och ett stort ansvar för kommunen, säger Johan Sundqvist (MP), majoritetsföreträdare.