Publicerad

Gratis färdtjänst för unga

Kommunstyrelsen föreslår att egenavgiften för barn och ungdomar som behöver färdtjänst tas bort. Förslaget gäller de som är 7-19 år och tanken är att likställa dem med alla andra i samma ålder som åker gratis med kollektivtrafiken.

– Alla barn är lika viktiga och åker andra gratis med Barnkortet så ska också den som behöver färdtjänst kunna åka gratis, säger Ingrid Nilsson (V), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Den gällande egenavgiften för barn och ungdomar är 18 kronor per resa och innebär i dagsläget en intäkt på cirka 4 500 kronor per år. Samhällsförvaltningen räknar med att kunna hantera den förlorade intäkten inom den gällande budgeten.

– Det här är en anpassning av våra avgifter som ligger i linje med att många andra taxor och avgifter är avgiftsfria för barn. Vi är glada att kunna slopa den här egenavgiften för alla barn mellan 7-19 som har färdtjänst, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det slutgiltiga beslutet tas av kommunfullmäktige.