Publicerad

Hamnleden stängs av tillfälligt när vindkraftverk transporteras

vindkraftverk sett nedifrån

Under 2019 kommer 141 vindkraftverk med fartyg till Härnösands djuphamn. Många av delarna ska mellanlagras på ett upplag nedanför Saltviksanstalten och i samband med transporterna dit stängs delar av Varvsallén och Hamnleden tillfälligt av för all övrig trafik.

Delta Terminals tillstånd att stoppa trafiken gäller från och med nu och de första transporterna beräknas ske inom de närmaste dagarna. Varje stopp är beräknat till cirka fem minuter och under den tiden ska lastbilar med delar till vindkraftverk köras från djuphamnen till upplagsplatsen.

Trafiken stängs av med trafikljus på en cirka två kilometer lång sträcka. Söderifrån placeras trafikljuset på Varvsallén, strax innan avfarten till Cisternvägen och norrifrån på Hamnleden, strax innan avfarten till det grustag som ska användas som mellanlager.

Det blir även trafikljus på samtliga tillfarter längs sträckan, till exempel från parkeringen till Västernorrlands Museum. Delta Terminal ska dock enligt tillståndet stämma av med museet så att evenemangen där störs så lite som möjligt.

Det finns inget schema för när stoppen kommer att ske utan det är helt beroende av när fartygen anlöper. Delta Terminal beräknar att varje lossning tar 3-5 dagar och under den tiden blir det ett antal stopp. Tillståndet ger möjlighet till maximalt två stopp i timmen klockan 06-18 och upp till fyra stopp i timmen klockan 18-22. Varje stopp får ta max tio minuter, men Delta Terminal beräknar att de inte tar mer än cirka fem minuter. Tillståndet gäller från och med nu och hela 2019.

Den som vill hålla sig uppdaterad om när fartyg med vindkraftverk kommer till Härnösand kan få aktuell information på skeppslistan för Härnösands hamn Länk till annan webbplats..