Publicerad

Många svar på enkäten om Nybrogatan

Barn som formar händerna som en kamera framför ögonen

Många har svarat på enkäten om framtidens Nybrogatan. Delen som handlar om biltrafiken har överlägset flest svar, nästan 700 stycken. De övriga delarna som handlar om cykel, buss, gång, mötesplatser, utseende och vision har alla 200-250 svar.

– Det är klart över förväntan. Jätteroligt att så många vill vara med och bidra till utvecklingen med synpunkter och idéer, säger projektledaren Staffan Gilliusson på samhällsförvaltningen.

Många av de svarande har inte bara kryssat i sina svar utan också tagit chansen att skriva fritt utifrån frågeställningarna. Nu ska ansvariga på samhällsförvaltningen gå igenom och sortera de synpunkter och idéer som kommit fram inom de olika områdena.

– Det tar vi sedan med oss i den fortsatta processen, säger Staffan Gilliusson.