Publicerad

Balkarna på plats på järnvägsviadukten

Byggarbetsplats för en ny bro, med bron i bakgrunden och en kranbil

Brobalkarna lyftes på plats med hjälp av en kran.

Under helgen har tolv betongbalkar lyfts på plats på den nya järnvägsviadukten. Balkarna är grunden för den körbana som nu ska gjutas ovanpå balkarna.

Arbetet gjordes under lördag kväll och natten till söndag när det ändå inte gick några tåg på sträckan. Balkarna är prefabricerade på en betongfabrik i Långviksmon och lyftes på plats med hjälp av en kran.

Arbetet med att gjuta vägbanan kan göras utan att tågtrafiken behöver stoppas. Däremot blir det ett fyra dagar långt tågstopp i mitten av juni när rälsen ska grävas av för att lägga ned ledningar för vatten, avlopp och dagvatten.

Den 5 juli 2019 släpps trafiken över viadukten på igen och hela projektet ska vara avslutat den 31 augusti.