Publicerad

Nya järnvägsviadukten får konstnärlig utsmyckning

Vinterbild på bygget av järnvägsviadukten. De båda brofästena är på plats och själva bron har precis lyfts dit.

Den nya järnvägsviadukten växer fram.

Nu bjuds konstnärer in att ge förslag till konstnärlig utsmyckning av den nya järnvägsviadukten. I maj väljs ett förslag ut och sommaren 2020 ska det nya verket vara på plats.

Den nya järnvägsviadukten började byggas i augusti förra året och ska vara klar sommaren 2019. Härnösands kommun tillämpar enprocentsregeln och minst en procent av den totala investeringskostnaden ska därför avsättas för konstnärlig utsmyckning.

Den nya bron får ett kortare brospann än den gamla och på sidorna blir det upp till sju meter höga och gräsklädda vägbankar.

– Bron får flera utrymmen som är lämpliga för konstnärliga utsmyckningar. Alla som åker på E4 kommer att se brons norra sida med vägbankarna intill, säger kommunens konstintendent Linda Nordlander Frisk.

De som är intresserade av uppdraget har fram till den 31 mars på sig att anmäla sitt intresse. Därefter får två av konstnärerna i uppdrag att skissa vidare. I maj utses vinnaren och får då i uppdrag att göra verket färdigt för installation sommaren 2020.

Läs mer om uppdraget på www.harnosand.se/gestaltningsprojekt