Publicerad

Marken undersöks på Utsprångskajen

En entreprenadmaskin med borr på en kaj

Nu görs en geoteknisk undersökning av marken på Utsprångskajen och botten utanför kajen. Undersökningen ingår i den förstudie som görs för att utreda de tekniska förutsättningarna för att bygga om kajen.

Det är konsultföretaget Ramböll som har fått i uppdrag att utreda vad som rent tekniskt går att göra med Utsprångskajen samt att ta fram en ansökan om miljötillstånd för hamnverksamhet.

Intentionerna är att bygga ut kajen för att kunna ta emot upp till 300 meter långa kryssningsfartyg och att göra kajen till en tillgänglig och attraktiv mötesplats. På grund av rasrisk stängdes kajen av 2015.