Publicerad

Härnösand på plats 12 på miljölistan för mindre städer

Två män framför en anläggning för biogas

Härnösands kommuns hållbarhetsstrateg Daniel Johannsson och HEMAB:s projektledare Pär Marklund vid biogasanläggningen som omvandlar Härnösandsbornas matavfall till fordonsgas.

Härnösands kommun hamnar på plats 12 i kategorin ”Mindre städer och landsbygdskommuner” på tidningen Aktuell Hållbarhets lista över Årets miljökommuner. Räknat på samtliga kommuner ligger Härnösand på plats 51.

Det är tionde året som tidningen Aktuell Hållbarhet presenterar sin miljörankning. Kategorin ”Mindre städer och landsbygdskommuner” är ny för i år och där placerar sig Härnösand alltså på plats 12 av 136 kommuner. Bland Sveriges samtliga 290 kommuner ligger Härnösand på plats 51, något sämre än förra årets 30:e plats.

– Det är ändå en bra placering. Vi vill ta ett stort ansvar för hållbarhetsarbetet och det har vi gjort under lång tid och det tänker vi fortsätta att göra, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vårt långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor är något som vi alla kan vara stolta över. Samtidigt ger den här rankingen oss motivation att förbättra oss på olika områden, till exempel hur vi hanterar problemen med plast, säger Johan Sundqvist (MP), majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen.

Härnösand har som vision att bygga en hållbar framtid och målet är att ha ett klimat där människan är i balans med miljön senast år 2045. I Härnösand kallas det för nollvision för klimatet.

Härnösand är en av de 90 kommuner och regioner som ingår i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling på lokal nivå.

– I Härnösands kommun ska all utveckling präglas av hållbarhet och gemensam kraft. Tillsammans får vi saker att hända. Genom Glokala Sverige får vi en bra gemenskap och draghjälp i det fortsatta arbetet med Agenda 2030, säger Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg i Härnösands kommun.

Transporter är den största utmaningen för Härnösand i framtiden. Härnösands kommun med bolag ska vara en föregångare i arbetet och ha en fordonspark som är oberoende av fossila bränslen redan år 2021.

En rad åtgärder görs för att minska de transportrelaterade utsläppen. Härnösand var till exempel först i Sveriges med en fossilfri bussflotta. I juni 2018 infördes kraftigt subventionerade bussresor och sedan dess har resandet i stadstrafiken ökat med ungefär 50 procent och på landsbygden med 17 procent.

Sedan 2018 omvandlas Härnösandsbornas matavfall till fordonsgas i en unik småskalig anläggning för biogasproduktion vid Älands återvinningsanläggning. Anläggningen har nyligen byggts ut för att kunna ta emot mer matavfall från närliggande kommuner och därmed öka produktionen med 40 procent.

Även infrastrukturen för laddbara bilar har byggts ut. Det finns nu 60 laddpunkter i kommunen vilket gör Härnösand till en väldigt laddtät kommun i förhållande till folkmängden.

Granskningen av miljöarbetet har skett genom en enkät från tidningen Aktuell Hållbarhet och uppgifter från bland andra Vattenmyndigheterna, SKL, Boverket, Håll Sverige Rent, Naturskyddsföreningen och Ekomatcentrum.

Här kan du se hela listan över Årets Miljökommun Länk till annan webbplats.