Publicerad

Sättningar i marken försenar öppning av järnvägsviadukten

byggarbetsplats med en halvfärdig bro över järnvägsspår

Järnvägsviadukten kan inte öppnas för trafik igen den 5 juli som planerat. Orsaken är att jordmassorna inte har hunnit sätta sig tillräckligt. Ny preliminär tid för öppning är mitten/slutet av augusti.

− Det är naturligtvis tråkigt att projektet blir lite försenat och vi beklagar om det ställer till olägenheter. Men säkerheten måste gå först och det här att jordmassorna kunde behöva längre tid för att sätta sig är en riskfaktor som vi har varit medvetna om hela tiden, säger samhällsförvaltningens chef Thomas Jenssen.

Det är jordbankarna på ömse sida om bron som måste stabiliseras innan bron kan byggas färdig och trafiken släppas på. Vägbankarna har belastats med övervikt en längre tid och sättningarna i marken följs kontinuerligt.

− Vi måste helt enkelt vänta tills rörelserna i marken har stannat av innan vi kan gå vidare, säger Thomas Jenssen.