Publicerad

Krafttag mot förfallna byggnader och nedskräpade tomter

Mycket skräp och skrot i naturen

Sedan några år har antalet ärenden om förfallna byggnader och nedskräpade tomter ökat i Härnösand. Nu ska ärendena hanteras av ett konsultföretag under 2019.

− Vi har av olika anledningar inte hunnit med de här ärendena i den takt vi vill och nu gör vi en engångsinsats för att komma ikapp, säger plan- och byggchefen Alexandra Lagerlund.

Två tillsynskonsulter har redan gjort ett besök i Härnösand och inventerat på olika platser i kommunen.

− Det är viktigt att åtgärda sådana här byggnader och tomter. Det handlar om människors säkerhet.

Konsulterna ska inte bara beta av de befintliga ärendena utan också arbeta fram nya rutiner och arbetssätt så att den ordinarie personalen kan arbeta mer proaktivt i framtiden och hinna med den här typen av tillsynsärenden.

− Flera andra kommuner har haft samma problematik och med hjälp av konsulter gjort så här med framgång, säger Alexandra Lagerlund.