Publicerad

Kommunen stödjer HEMAB:s investering i bättre dricksvatten

Härnösands Energi och Miljö, HEMAB, vill investera i bättre dricksvatten. De vill installera ett kolfilter som ska höja kvalitén och säkerheten på dricksvattnet i Härnösand. 

Filtret blir ytterligare ett skydd mot vattenburna smittor och risker som kommer av förväntade klimatförändringar. Det ska också ge vattnet bättre lukt och smak och minska behovet av klorering.

Kostnaden för projektet uppskattas till 34,8 miljoner kronor och finansieras av HEMAB med Härnösands kommun som borgenär. För att kunna göra investeringen behövde kommunens borgenstak mot HEMAB höjas. Idag fattade kommunstyrelsen beslut om att göra det och på så sätt möjliggöra investeringen.