Publicerad

Hjälp till att stoppa främmande, invasiva växter

lupiner

Blomsterlupiner är en främmande invasiv art som kan sprida sig snabbt och tränga undan andra växter.

I Sverige finns ett antal främmande växter som också är invasiva, det vill säga de sprider sig snabbt och tränger undan andra inhemska växter. Några exempel är blomsterlupin och jätteloka. För att bli av med de invasiva växterna måste de slängas med rötter och allt som brännbart avfall.

De invasiva växterna har inte kommit till vårt land på egen hand utan har tagits hit av människor. Förutom blomsterlupin och jätteloka gäller det även till exempel jättebalsamin och parkslide. Allmänheten uppmanas att hålla de här växterna borta från sina trädgårdar och även att anmäla om de växer på allmän mark.

Växterna kan sprida sig genom komposter eller om växter och jordlager flyttas så det är viktigt att inte slänga växtresterna i naturen.

– Lägg växtdelarna, även roten, i väl förslutna påsar och lägg dem som brännbart avfall i din soptunna. Har du större mängder kan du komma till Härnösands Kretsloppspark eller Älands återvinningsanläggning och slänga dem i containern för brännbart, säger Irene Hedlund, affärsområdeschef Återvinning på HEMAB.

Härnösands kommun har sedan några år fokuserat på att utrota jätteloka och parkslide.

– Men det kommer att behövas större insatser och på fler arter framöver, säger kommunens miljöchef Helene Lager. För att hindra spridningen behöver vi alla hjälpas åt, både att hitta och att utrota dem. Och det är jätteviktigt att vi följer HEMAB:s riktlinjer för hur vi ska slänga växtresterna. Om växtresterna hamnar i naturen går spridningen bara ännu snabbare.

I Naturvårdsverkets broschyr "Råd hur du hindrar spridningen av invasiva främmande arter i och från din trädgård" Länk till annan webbplats. kan du läsa mer och även se bilder på växterna.

Torsdag 6 juni har Fältbiologerna utlyst som ”Den stora lupinbekämpardagen” Länk till annan webbplats.