Publicerad

Bidrag för att skrota båtar

en kran på ett skrotupplag för båtar

Nu kan den som har en uttjänt båt skrota den utan skrotningskostnad. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, satsar två miljoner kronor under 2019 för att få fler båtägare att skrota gamla båtar.

Skrotningsbidraget fanns även i fjol och då skrotades över 450 båtar, en fördubbling jämfört med året innan.

- Det visar att båtägare vill skrota sina fritidsbåtar på ett miljövänligt sätt. Med den här satsningen hoppas vi att ännu fler båtägare blir medvetna om problemet och att fler gamla fritidsbåtar skrotas, säger Lisa Bredahl Nerdal, enheten för havsmiljöförvaltning på HaV.

Av Sveriges cirka 900 000 fritidsbåtar beräknas 62 000 vara sjöodugliga och
2 000 är övergivna skrotbåtar. En båt som lämnas i naturen kan läcka plast och andra farliga ämnen som skadar djur och växter i våra känsliga havs- och vattenmiljöer. Att överge en båt räknas som nedskräpning och är inte tillåtet.

- Vi räknar med att två miljoner kronor räcker till att ytterligare cirka 200-300 fritidsbåtar kan skrotas i år, säger Lisa Bredahl Nerdal.

Efter upphandling är det företaget Båtskroten AB på Muskö i Stockholms skärgård som har fått i uppdrag att utföra tjänsten för HaV:s räkning. Bolaget samarbetar med det nationella nätverket Båtretur.se som hjälper till med hela processen att ta hand om en uttjänt båt.

Här är de regler som gäller för att få ta del av HaV:s satsning:

  • Båten ska vara minst tre meter lång och väga minst 200 kilo.
  • Transport till återvinningscentral betalas av ägaren.
  • Eventuell sanering betalas av ägaren.
  • Erbjudandet omfattar båtar som ägs av privatpersoner.
  • Erbjudandet gäller så länge pengarna räcker, dock längst till 31 december.

Anmäl på nätverket Båtreturs hemsida om du vill skrota din båt Länk till annan webbplats.

Läs mer om skrotning av fritidsbåtar på HaV:s hemsida Länk till annan webbplats.