Publicerad

Kommunen ser över förvaringsskåp på Härnösand Central

Byggnad som det står Härnösand Central på

Kommunen ser nu över möjligheterna till nya lösningar för förvaringsskåp på Härnösand Central. De befintliga skåpen har tömts och för närvarande finns ingen möjlighet att förvara saker på Härnösand Central.

Det har under den senaste tiden varit många klagomål på de befintliga skåpen. De har bland annat använts till annat än vad som är tänkt och under långa tidsperioder.

− I praktiken har det knappt funnits några förvaringsmöjligheter eftersom i stort sett alla skåp har varit upptagna, säger trafikchefen Ulf Andersson.

Efter att ha förvarnat i god tid har skåpen nu öppnats och tömts. Dörrarna är bortplockade och kvar finns skåpstommarna.

− Nu tittar vi på nya lösningar som gör att de kan fungera som tänkt – för korttidsförvaring, säger Ulf Andersson.