Publicerad

Kraven klara för ny park- och naturmarksentreprenad

vy över park med kyrka i bakgrunden och solnedgång bakom ett träd

Till hösten ska en entreprenör för park- och naturmarksskötseln för åren 2020-2025 utses. Nu har samhällsnämnden beslutat vilka krav som ska gälla vid upphandlingen.

Det är en politiskt tillsatt referensgrupp som har satt ihop kraven. Där finns miljökrav på fordon och utrustning, men även krav på goda arbetsvillkor för anställda samt sociala aspekter som att uppmuntra entreprenören att anställa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Där finns också önskemål om åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden, till exempel att vänta med att klippa eller slå ytor på försommaren när blomningen är som störst eller att låta död ved ligga kvar för att underlätta för svampar och insekter.

− Det visar att vi som kommun tar ansvar för de gröna resurser som vår park- och naturmark är och att vi tar den rapport som IPBES, FN:s expertpanel för biologisk mångfald, har gjort på allvar, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).

När upphandlingen är klar är det kommunstyrelsen som fattar beslut och tecknar avtal.