Publicerad

Plan för nya bostäder på Torsvik på granskning

Samhällsnämnden har beslutat att skicka ut förslaget till ny detaljplan för bostadshus på Torsvik på granskning. Det är två fastighetsföretag, Härnösandshus och Årstabergsfastigheter, som har planer på att bygga på Torsvik.

Härnösandshus vill bygga vid Nybrogatan, i anslutning till de bostadshus som redan finns där och som bolaget äger. På tomten intill, mellan McDonalds och beachvolley-planen, vill företaget Årstabergsfastigheter bygga.

Enligt planförslaget kan de nya byggnaderna även användas för till exempel kontor, handel, vårdverksamhet och skola, antingen helt och hållet eller i kombination med bostäder.

I planförslaget föreslås båda byggnaderna bli max fem våningar höga mot Nybrogatan och max tre våningar för den del av Årstabergsfastigheters hus som ligger mot vattnet och parken.

Det slutgiltiga beslutet om den nya detaljplanen tas av kommunfullmäktige.