Publicerad

Sanktionsavgift för bygge utan bygglov

Samhällsnämnden beslutade på sitt möte i juni att ta ut byggsanktionsavgift för ett bullerplank längs E4 i Älandsbro som Trafikverket har byggt utan bygglov. Samtidigt återremitterades ett liknande ärende där HSB har byggt kontorsbodar i anslutning till sitt nybygge i närheten av Simhallen.

Ärendet om HSB återremitterades på grund av att handlingar kom in sent och frågan tas upp igen vid samhällsnämndens nästa möte i september. Oppositionen ville avgöra ärendet på en gång, men majoriteten valde att återremittera.

Sanktionsavgiften för Trafikverkets bullerplank är 111 368 kronor.

− Det är naturligtvis tråkigt att Trafikverket missat att söka bygglov, men vi måste följa lagen och fatta beslut utifrån den. Avgiftens storlek styrs av fastställda tariffer och beror på storleken på bygget, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).