Publicerad

Stängsel krävs runt nedbrunnet hus

Nu kräver samhällsnämnden att en fastighetsägare sätter upp ett stängsel runt ett sedan länge nedbrunnet hus på Skolgränd. Görs det inte utgår ett vite för varje vecka och kommunen kan också komma att sätta upp stängslet på fastighetsägarens bekostnad.

Fastigheten ligger alldeles intill Grönbackens förskola och flera enfamiljshus. Kommunen har genom åren vid upprepade tillfällen uppmanat fastighetsägaren att vidta åtgärder för att minska risken för olycksfall på fastigheten.

− Nu ordnas den omedelbara säkerheten med ett stängsel. Sedan kommer vi att fortsätta ta till de medel som behövs för att se till att fastigheten blir säker och trygg även på lång sikt, säger Knapp Britta Thyr.