Publicerad

Ny busshållplats i Brunne

busskur vid landsväg

Den nya busskuren i Brunne har tidigare stått på Torget.

Busshållplatsen i Brunne har fått ett nytt väderskydd. Busskuren har flyttats från Torget till Brunne efter att Centrumlinjen slutade gå över Torget. Under de närmaste åren ska alla busshållplatser och väderskydd ses över.

Näst på tur att flyttas är en överflödig busskur vid Härnösand Central som antingen kommer att ställas på busshållplatsen vid Solenskolan eller vid Ängets förskola.

− Vi ska titta över alla busshållplatser under några år och renovera eller byta ut där det behövs, säger teknikchefen Niclas Hälldahl.