Publicerad

Utökat rökförbud från 1 juli

många cigarettfimpar på marken

Måndag 1 juli börjar nya hårdare regler gälla om rökfria utomhusmiljöer. Det blir bland annat förbjudet att röka på uteserveringar, lekplatser, busshållplatser och utanför entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till.

Det är den som äger eller hyr en lokal eller utemiljö som är skyldig att se till att förbudet efterlevs. Det kan alltså vara både fastighetsägaren eller den som bedriver verksamhet i en lokal som är ansvarig.

Ansvaret innebär bland annat att tydligt informera om rökförbudet genom att sätta upp skyltar. Om rökning tidigare har varit tillåten ska den ansvarige ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra.

Den nya tobakslagen har skärpts för att öka tillgängligheten till allmänna platser och minska exponeringen för rökning.