Publicerad

Aktivt arbete med ny metod ska ge fler strandnära boenden på landsbygden

hus vid spegelblank sjö

Nu tar Härnösands kommun till helt nya metoder för att få fler bostäder och fritidshus på landsbygden. Alla som äger fastigheter i utpekade strandnära lägen på landsbygden har fått en enkät med frågan om de kan tänka sig att sälja, stycka av eller på annat sätt bidra. Cirka 200 svarade att de är intresserade eller vill veta mer.

− Nu går vi vidare och jobbar aktivt mot just de här fastighetsägarna. Det är ingen idé att jobba med dem som ändå inte vill, säger Eva-Lotta Öberg, projektledare för projektet Landsbygd 2.0.

Nya boenden är ett av delmålen i projektet.

− Vi vet att det finns människor som vill bo på landsbygden, men att det sällan finns några hus eller tomter att köpa. Samtidigt vet vi att det finns många tomma hus som kanske kan säljas och fastighetsägare som kan vara intresserade av att stycka av tomter.

I den så kallade LIS-planen från 2015 identifieras de intressantaste lägena. LIS står för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen och där pekas områden ut där det kan ges dispens från strandskyddet eller där strandskyddet kan upphävas för att främja landsbygdsutvecklingen.

Alla fastighetsägare i de här områdena har fått chansen att svara på enkäten. Totalt skickades drygt 600 enkäter ut, 300 svar kom in och av dem ställde sig 180 intresserade till att sälja mark, bebygga mark och sedan sälja eller att sälja hela sin fastighet. Ytterligare några ville ha mer information innan de tog ställning.

− Nästa steg blir att kalla de intresserade till ett informationsmöte om hur man kan gå vidare för att sälja eller stycka av mark. Vi vill ge fastighetsägarna en typ av checklista för att komma vidare, säger Eva-Lotta Öberg som poängterar att det inte handlar om att kommunen ska köpa upp marken.

− Nej, vår uppgift är att driva på för att få igång försäljningar och avstyckningar.

Målet är att till slut koncentrera arbetet på de 15-20 lägen som har störst möjligheter att bli verklighet. Härnösands kommun är först med att jobba med den här metoden och den har redan väckt stor uppmärksamhet.

− Ja, det är flera kommuner som har hört av sig och vill veta mer, säger Eva-Lotta Öberg.

Härnösands LIS-områden ligger vid följande sjöar och kuststräckor

Insjöar: Gussjön, Långsjön, Brunnesjön, Öjesjön, Häggsjön, Storvegsjön, Åmsjön, Brunnässjön, Mörtsjön, Sjösjön, Grötsjön och Solumssjön.

Kustområden: Finsvik, Strinningen/Källsand, Vålånger, Granudden, Kojbacken, Barsviken, Nickebo, Pålviken och Skatan

Här kan du läsa hela LIS-planen för Härnösands kommun Pdf, 5.4 MB. (Pdf, 5.4 MB)