Publicerad

Klart för bygge vid Kristinagatan

Härnösandshus får bygga ett flerfamiljshus vid Kristinagatan, där det idag är parkmark. Detta efter att samhällsnämnden antagit en ny detaljplan för området.

− Det är glädjande att Härnösand fortsätter att vara intressant för de som vill bygga, säger Magnus Oscarsson (S), samhällsnämndens vice ordförande.

Det nya huset är tänkt att ligga i anslutning till andra flerfamiljshus som Härnösandshus redan äger. I detaljplanen tillåts en byggnad på upp till fem våningar i en del av parkområdet. Den övriga parken kan även fortsättningsvis fungera för lek och rekreation.

− Parken som ligger i anslutning är sedan tidigare utpekat område för odlingslotter. Det kommer att beaktas i den fortsatta processen, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).