Publicerad

Nya bostäder på Torsvik

Planerna på två nya bostadshus är nu ett steg närmare verklighet sedan samhällsnämnden har godkänt förslaget till ny detaljplan.

Det är dels Härnösandshus som vill bygga vid Nybrogatan, i anslutning till de bostadshus som redan finns där och som bolaget äger. På tomten intill, mellan McDonalds och beachvolley-planen, vill företaget Årstabergsfastigheter bygga bostäder.

Enligt den nya detaljplanen kan de nya byggnaderna även användas för till exempel kontor, handel och vårdverksamhet, antingen helt och hållet eller i kombination med bostäder. Båda byggnaderna kan bli max fem våningar höga och för en del av Årstabergsfastigheters hus max tre våningar.

Frågan om den nya detaljplanen ska slutligt avgöras av kommunfullmäktige.

− Det här kommer delvis att förändra karaktären av Härnösands centrala delar, därför anser jag att det slutliga beslutet ska tas av kommunfullmäktige. Här har hänsyn bland annat tagits till Nattviken och dess grönstråk säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP). Jag hoppas att båda intressenterna förstår det aktuella lägets potential och utformar byggnaderna så att de harmoniserar väl med omgivningen. Härnösand ska fortsätta vara en vacker stad.