Publicerad

Nya grävbestämmelser

Samhällsnämnden har antagit nya grävbestämmelser för den som gräver i kommunens mark. De tidigare bestämmelserna var från 1998 och behövde moderniseras och uppdateras.

Grävbestämmelserna reglerar hur ledningsägare och entreprenörer får göra ingreppen och framför allt hur marken ska återställas efter utfört arbete. De nya bestämmelserna är tydliga och enkla med många exempel.

− Det är viktigt att vi är tydliga med vad man får göra i våra gator. Nu kan vi enkelt besikta och kontrollera att grävarbetet skett på rätt sätt och på så sätt säkra det kapital som vår mark är, säger Christian Wasell (M), andre vice ordförande i samhällsnämnden.